Odluke sa 31. sednice skupštine akcionara

Odluke sa 31. sednice skupštine akcionara

31.sednica skupštine akcionara Alfa Plam

31.sednica skupštine akcionara Alfa Plam
28.06.2021

Odluke sa 30. sednice skupštine akcionara

Odluke sa 30. sednice skupštine akcionara
28.06.2021

Zapisnik sa 30. sednice skupštine akcionara

Zapisnik sa 30. sednice skupštine akcionara
11.05.2021

Materijal za predstojeću 30. sednicu Skupštine akcionara

Materijal za predstojeću 30. sednicu Skupštine akcionara
11.05.2021

Odluka o sazivanju Skupštine akcionara

Odluka o sazivanju Skupštine akcionara
08.09.2020

Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara Alfa-Plam a.d. Vranje

Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara Alfa-Plam a.d. Vranje
08.07.2020

Materijal za predstojeću 28. sednicu Skupštine akcionara

Materijal za predstojeću 28. sednicu Skupštine akcionara
02.07.2020

Odluka o sazivanju Skupštine akcionara

Odluka o sazivanju Skupštine akcionara
04.09.2019

Odluke sa Skupštine akcionara

Odluke sa Skupštine akcionara
06.08.2019

Odluka o sazivanju vanredne Sednice Skupštine akcionara Alfa-Plam a.d. Vranje

Odluka o sazivanju vanredne Sednice Skupštine akcionara Alfa-Plam a.d. Vranje i prateći materijal

05.06.2019

Odluke sa XXVII redovne godišnje Skupštine akcionara

Odluke sa XXVII redovne godišnje Skupštine akcionara
25.04.2019

Odluka o sazivanju XXVII Sednice Skupštine akcionara Alfa-Plam a.d. Vranje

Odluka o sazivanju XXVII Sednice Skupštine akcionara Alfa-Plam a.d. Vranje i prateći materijal
14.06.2018

Odluke sa XXVI redovne godišnje Skupštine akcionara

Odluke sa XXVI redovne godišnje Skupštine akcionara
14.06.2018

Zapisnik sa XXVI sednice skupštine akcionara

Zapisnik sa XXVI sednice skupštine akcionara