17.05.2023

Odluke sa 54. sednice Odbora direktora Alfa Plama

Odluke sa 54. sednice Odbora direktora Alfa Plama
19.04.2023

Odluke sa vanredne sednice skupštine akcionara 12.04.2023.god.

Odluke sa vanredne sednice skupštine akcionara 12.04.2023.god.
21.03.2023

Materijal za vanrednu sednicu skupštine akcionara Alfa-Plama, 12.04.2023. godine

Materijal za vanrednu sednicu skupštine akcionara Alfa-Plama, 12.04.2023. godine
31.01.2023

Odluke sa vanredne sednice skupštine akcionara 23.01.2023.god.

Odluke sa vanredne sednice skupštine akcionara 23.01.2023.god.
29.12.2022

Materijal za vanrednu sednicu skupštine akcionara Alfa-Plama, 23.01.2023. godine

Materijal za vanrednu sednicu skupštine akcionara Alfa-Plama, 23.01.2023. godine

Zahtev za sazivanje vanredne sednice skupštine akcionara

Zahtev za sazivanje vanredne sednice skupštine akcionara

Vanredna sednica skupštine akcionara

Vanredna sednica skupštine akcionara

Ponuda o preuzimanju akcija

Ponuda o preuzimanju akcija

Mišljenje sindikata na ponudu o preuzimanju akcija

Mišljenje sindikata na ponudu o preuzimanju akcija

Materijal za vanrednu sednicu skupštine akcionara Alfa-Plama, 30.11.2022. godine

Materijal za vanrednu sednicu skupštine akcionara Alfa-Plama, 30.11.2022. godine

Odluke sa 31. sednice skupštine akcionara

Odluke sa 31. sednice skupštine akcionara
20.05.2022

31.sednica skupštine akcionara Alfa Plam

31.sednica skupštine akcionara Alfa Plam
28.06.2021

Odluke sa 30. sednice skupštine akcionara

Odluke sa 30. sednice skupštine akcionara
28.06.2021

Zapisnik sa 30. sednice skupštine akcionara

Zapisnik sa 30. sednice skupštine akcionara
11.05.2021

Materijal za predstojeću 30. sednicu Skupštine akcionara

Materijal za predstojeću 30. sednicu Skupštine akcionara