13.04.2011

proxy authorisation - power of attorney

for voting at the 19th regular session (10-05-2011)
13.04.2011

Punomoćje za glasanje

na XIX-oj redovnoj sednici Skupštine akcionara Alfa-Plam a.d. Vranje (10.05.2011)
30.03.2011

Odluka o sazivanju XIX-e redovne godišnje Skupštine

Odluka o sazivanju XIX-e redovne godišnje Skupštine na dan 10.05.2011.godine
30.03.2011

Obaveštenje o bitnim dogadjajima

Obaveštenje o bitnim događajima koji se planiraju u narednom periodu (dan akcionara, dan dividende, sazivanje redovne godišnje Skupštine) 

22.03.2011

Obaveštenje o bitnom dogadjaju

o posedovanju akcija sa pravom glasa (Euro Balkan Corporation d.o.o. Beograd) 

16.03.2011

Izveštaj o poslovanju za period januar - decembar 2010.godine

Upravni Odbor je na sednici održanoj 11.03.2011. analizirao i usvojio izveštaj o poslovanju i rezultate poslovanja za period januar - decembar 2010.godine.
24.04.2008

Odluka o izmeni osnivačkog akta

23.10.2008

Ostvarena realizacija za period januar - septembar 2008.god.

Ostvarena realizacija za period januar - septembar 2008.god.

24.04.2008

Izjava o šestomesečnom poslovanju

za prvo polugodište 2008.godine
24.04.2008

Izveštaj ovlašćenog revizora

28.03.2008

Dopis akcionarima

u vezi Skupštine akcionara
25.03.2008

Odluka o zakazivanju XVI redovne sednice skupštine Alfa-Plam a.d. Vranje

sa predlozima odluka
28.03.2007

Odluka o formiranju komisije za glasanje

17.04.2007

Izvod iz zapisnika

09.02.2007

Planirani rezultati poslovanja za 2007.godinu Alfa Plam Vranje