10.05.2010

Rezultati poslovanja 01.01.-31.03.2010. godine

Rezultati poslovanja za period 01.01.-31.03.2010. godine

16.03.2010

Podaci o poslovanju 2000 - 2009

Podaci o poslovanju 2000 - 2009

16.03.2010

Izveštaj o poslovanju za 2009.godinu

Na sednici UO održanoj dana 15.03.2010.god. prihvaćen je izveštaj o poslovanju za 2009.godini
16.03.2010

Rezultati poslovanja za 2009.god.

(uporedo sa 2008.godinom)
27.04.2009

Punomoćje za XVII sednicu

Punomoćje za glasanje na XVII-oj redovnoj sednici Skupštine akcionara Alfa-Plam a.d. Vranje
11.11.2009

Poslovanje januar-septembar 2009.godine

Na sednici UO od 10.11.2009. prihvaćen je izveštaj o devetomesečnom poslovanju.
14.04.2009

Odluka o danu akcionara

14.04.2009

Predlog za sastav novog Upravnog odbora (sa biografijama)

14.04.2009

Predlog odluke o raspodeli dobiti iz 2008.godine

14.04.2009

Odluka o sazivanju XVII-e redovne godišnje skupštine

Sazivanje XVII-e redovne godišnje skupštine
13.04.2009

Obaveštenje o bitnim dogadjajima

13.04.2009

Izjava o šestomesečnom planu poslovanja

 

05.03.2009

Rezultati poslovanja za period januar-decembar 2008.godine

uporedo sa 2007.godinom

11.11.2008

Izjava o šestomesečnom poslovanju

za drugo polugodište 2008.god.
29.10.2010

Izveštaj o poslovanju za period januar - septembar 2010.godine

Upravni Odbor je na sednici održanoj 28.10.2010. analizirao i usvojio izveštaj o poslovanju i rezultate poslovanja za period januar - septembar 2010.godine.