09.03.2012

Formular i punomoćje za glasanje

U prilogu možete preuzeti formular i punomoćje za glasanje na srpskom i engleskom jeziku.
05.03.2012

Materijal i predlozi odluka za XX-u Skupštinu

Materijal i predlozi odluka za XX-u sednicu Skupštine Alfa-Plam a.d. Vranje
13.04.2011

Materijal i predlozi odluka za XIX-u Skupštinu

Materijal i predlozi odluka za XIX-u sednicu Skupštine Alfa-Plam a.d. Vranje

 

10.05.2010

Izveštaj o šestomečnom planu poslovanja

Šestomesečni plan poslovanja za prvo polugodište 2010.godine

14.10.2010

Izveštaj o šestomečnom planu poslovanja

Šestomesečni plan poslovanja za drugo polugodište 2010.godine

30.09.2010

Izveštaj o bitnom dogadjaju

18.05.2010

proxy authorisation - power of attorney

for voting at the XVIII regular session (22-06-2010)

12.08.2010

Izveštaj o poslovanju januar - jun 2010

18.06.2010

Izveštaj o bitnom dogadjaju

(obaveštenje o održanoj XVIII-oj redovnoj Skupštini "Alfa-Plam" a.d. Vranje)
17.06.2010

Dostava potvrde o rezidentnosti

U vezi isplate dividende za 2009.godinu
09.06.2010

Obaveštenje o bitnom dogadjaju

o posedovanju akcija sa pravom glasa (A Auto Venero)

02.06.2010

Odluka o sazivanju XVIII-e redovne godišnje skupštine

Odluka o sazivanju XVIII-e redovne godišnje skupštine
02.06.2010

Materijal i predlozi odluka za XVIII-u Skupštinu

Materijal i predlozi odluka za XVIII-u sednicu Skupštine Alfa-Plam a.d. Vranje

18.05.2010

Punomoćje za glasanje

na XVIII redovnoj sednici Skupštine akcionara Alfa-Plam a.d. Vranje (22.06.2010.)

10.05.2010

Izveštaj o poslovanju januar - mart 2010.godine

Izveštaj o poslovanju januar - mart 2010.godine