28.03.2007

Punomoćje za glasanje na XV-u redovnoj sednici Skupštine akcionara

08.08.2007

2007-08-08 Rezultati poslovanja u prvom polugodištu 2007.godine

Uporedno sa 2006.god.
08.08.2007

2007-08-08 Rezultati poslovanja za period januar - jun 2007. godine

06.03.2008

Odluka o «danu akcionara» za sazivanje godišnje Skupštine

20.11.2007

2007-11-08 Izjava o šestomesečnom planu poslovanja

19.04.2007

Izveštaj ovlašćenog revizora

27.04.2007

2007-04-27 Izveštaj o bitnom dogadjaju

Izveštaj sa XV-te sednice Skupštine Alfa-Plam a.d.
23.03.2007

Dnevni red XV-e redovne Skupštine

02.03.2007

Finansijski izveštaj za 2006.godinu

23.03.2007

Utvrdjivanje i raspodela ostvarene bruto dobiti za 2006.godinu

06.03.2008

Rezultati poslovanja za period januar-decembar 2007.godine

23.03.2007

Izbor ovlašćenog revizora

18.03.2008

Predlog raspodele nerasporedjene dobiti

sa obrazloženjem
28.03.2007

Obrazloženje o predlogu sastava i strukture novog Upravnog odbora

23.03.2007

Predlog za sastav i strukturu novog Upravnog odbora