08.05.2018

XXVI Sednice Skupštine akcionara Alfa-Plam a.d. Vranje

Odluka o sazivanju XXVI Sednice Skupštine akcionara Alfa-Plam a.d. Vranje i prateći materijal
09.06.2017

Zapisnik sa XXV Skupštine akcionara

Zapisnik sa XXV Skupštine akcionara
28.04.2017

XXV Sednice Skupštine akcionara Alfa-Plam a.d. Vranje

Odluka o sazivanju XXV Sednice Skupštine akcionara Alfa-Plam a.d. Vranje i prateći materijal

28.06.2016

Zapisnik sa XXIV Skupštine akcionara

Zapisnik sa XXIV Skupštine akcionara
22.06.2016

Odluke sa Skupštine akcionara

Odluke sa Skupštine akcionara
21.06.2016

Obaveštenje o bitnom događaju - Skupština akcionara

Obaveštenje o bitnom događaju - Skupština akcionara
16.05.2016

Sazivanje XXIV Sednice Skupštine Akcionara AD Alfa-Plam Vranje

Sazivanje XXIV Sednice Skupštine Akcionara AD Alfa-Plam Vranje
31.05.2016

Dopuna materijala za XXIV redovnu Skupštinu

Dopuna materijala za XXIV redovnu Skupštinu:

- Odluka o izmeni i dopuni dnevnog reda XXIV Skupštine akcionara

- Predlog odluke o obaveštavanju skupštine akcionara o zaključenim ugovorima u kojima postoji lični interes

13.10.2015

Obaveštenje izdavaoca Alfa-Plam a.d. Vranje o promenama u značajnom učešću

Obaveštenje izdavaoca Alfa-Plam a.d. Vranje o promenama u značajnom učešću  

29.06.2015

Obaveštenje o isplati dividende

Obaveštenje o isplati dividende
24.06.2015

Zapisnik sa XXIII Sednice Skupštine akcionara

Zapisnik sa XXIII Sednice Skupštine akcionara
15.06.2015

Obaveštenje o bitnom događaju - Skupština akcionara

Obaveštenje o bitnom događaju - Skupština akcionara
29.05.2015

Materijal za XXIII sednicu Skupštine Akcionara - potpisan i overen

Materijal za XXIII sednicu Skupštine Akcionara - potpisan i overen
12.05.2015

XXIII Regular Session of the Shareholders' Assembly of «Alfa-Plam» A.D.

XXIII Regular Session of the Shareholders' Assembly of  «Alfa-Plam» A.D.
12.05.2015

Sazivanje XXIII Sednice Skupštine Akcionara AD Alfa-Plam Vranje

Sazivanje XXIII Sednice Skupštine Akcionara AD Alfa-Plam Vranje