1948. – U Vranju, osnovano Gradsko zanatsko-uslužno preduzeće  „Metalac", koje je u svom sastavu imalo bravarsku,  kovačku, elektroinstalatersku, potkivačku, kolarsku i limarsku radionicu. Preduzeće je izradjivalo plehane lončiće, kante za vodu, korita i peći „bubnjare“, kao i proizvode po porudžbini

1950.- „Metalac“ ima 58 zaposlenih.

1959. – Preduzeće „Metalac“ pustilo u rad pogon galvanizacije. Pogon zapošljava 4 nova radnika, koji kofe od crnog lima stavljaju u hemikalije, a zatim u cink koji se u velikom kotlu zagreva pomoću nafte.

1960. – Preduzeće planira izradu i cinkovanje 100.000 kofi.

1962. – U industrijskoj četvrti Vranja gradi se fabrika limene ambalaže, koja  tokom izgradnje menja proizvodni program u proizvodnju raznih tehničkih uredjaja za široku upotrebu. Naziv fabrike je Industrija tehničkih uređaja „Alfa-Vranje“, a zapošljava 87 radnika.

1964. – „Alfa-Vranje“ osvaja prizvodnju sobne peći na naftu „Feniks 140“, a planira i proizvodnju drugih uređaja za domaćinstvo (sušara za veš na električnu energiju, mašina za pranje rublja, bravarije i nameštaja). Fabrika zapošljava 300 radnika. Na Beogradskom sajmu tehnike, izlaže i „Feniks 15.000“ – peć na naftu za etažno grejanje.

1965. – „Metalac“, posle 16 godina rada u neuslovnim prostorijama, dobija odgovarajući prostor u industrijskoj zoni Vranja, pored „Alfe“ . Preduzeće se specijalizovalo za izvođenje svih zanatskih i metalno-montažnih radova u građevinarstvu.

1967.- Uspostavljena poslovno-tehnička saradnja izmedju „Alfe“ i francuskog fabrikanta Anrija Poteza, koja je rezultirala proizvodnjom peći na naftu „Alfa Potez“ u „Alfi“, a po Potezovoj licenci.

1968.- U „Alfi“ puštena u rad nova farbara

1969.- Ostvarena rekordna godišnja proizvodnja  (u oktobru proizvedena 100.000-ta peć „Alfa-Potez“ u toj godini). Ugovoren izvoz  10.000 peći na naftu „Alfa-Potez“ u Mađarsku. Tako veliku količinu peći do tada nijedan proizvodjač grejnih tela u Jugoslaviji, nije odjednom izvezao. Fabrika zapošljava 520 radnika.

1971.- Fabrika „Alfa-Vranje“ je nabavila kran za terete do 8 tona za istovar limova. Do tada su taj posao obavljali radnici. Sa specijalizovanom firmom za proizvodnju peći na plin, čvrsta i tečna goriva „Efel“ iz Belgije zaključen ugovor o kooperaciji kojim se predviđa izvoz 30.000 kamina – peći na naftu u Belgiju. 

Razvijena je kooperacija izmedju „Metalca“ koji ima 200 zaposlenih i proizvodi štednjake na čvrsta i tečna goriva i „Alfe“ koja sa 760 zaposlenih proizvodi supermoderne peći na naftu. Ove dve firme, deli samo žičana ograda.

1973.- „Alfa“ osvaja proizvodnju štednjaka na čvrsto gorivo i planira u prvoj seriji proizvodnju 6.000 štednjaka. Pored štednjaka, osvojena je i proizvodnja feder-madraca za potrebe Fabrike nameštaja „Simpa“ i proizvodnja sudopera.

1975.- Konstatovano da „Alfa“ posluje sa gubitkom, a da gubici potiču ne samo iz prethodne, nego i iz ranijih godina. Loše poslovanje prouzrokovano je svetskom energetskom krizom i porastom cena sirovina, uz istovrenemu nemogućnost „Alfe“ da se programski preorijentiše. Uprkos padu prodaje, počev od 1971.godine, proizvedene su ogromne količine proizvoda koje stoje na zalihama. Sanacionim programom, predviđa se upućivanje dela radnika na neplaćeno odsustvo, radi se nova sistematizacija za 400 zaposlenih (200 manje nego što tada ima zaposlenih), kao i isplata minimalnih zarada do izlaska iz krize.

1977.- Posle niza godina nepovoljnog poslovanja, „Alfa“ završila godinu bez gubitaka.

1978. – „Alfa“ osvaja proizvodnju peći na gas

1980. – Udružuju se Industrija tehničke opreme „Alfa“ i OOUR za proizvodnju robe široke potrošnje „Metalplam“ (iz sastava „Metalca“), u Radnu organizaciju Metalsna industrija Vranje „MIV“ Vranje. Nova radna organizacija ima 873 zaposlenih. Proizvedeno 230.000 grejnih tela.

1981.- Metalna industrija Vranje ulazi u sastav SOUR „Gorenje“ iz Velenja (Slovenija)

1984. – Ugovoren izvoz 100.000 peći na tečno gorivo za Alžir

1989. – Proizvedeno više od 243.000 grejnih tela, i to: 102.782 štednjaka na čvrsto gorivo, 68.630 peći na lož ulje, 44.766 plinskih peći i 27.062 peći na čvrsto gorivo.

1990.-Promenjen  naziv firme u "Alfa Plam"

1994. – Polovina proizvodnje se plasira u izvozu (Slovenija, Makedonija, Bugarska i Albanija)

1997.-  Izvršen generalni remont emajlirnice i instalirana najsavremenija oprema za pečenje emajla (proizvođač nemačka firma WGT). Investicija u vrednosti od 500.000 DEM, realizovana iz sopstvenih sredstava.

1998. – Započela proizvodnja štednjaka na struju sa keramičkom plačom, uveden sistem kvaliteta ISO 9001 i započeo proces vlasničke transformacije društvenog kapitala. Firma ima 1.100 zaposlenih.

2000.- U prvom krugu vlasničke tansformacije, 1.544 radnika, bivših radnika i penzionera ove firme, postali vlasnici oko 70% akcija „Alfa-plama“ i stekli pravo prvenstva u kupovini preostalih 30% kapitala. Firma registrovana kao akcionasko društvo.

2001.- Puštena u rad kompjuterska visokoproduktivna linija za lakiranje metalnih delova. Investicija vredna 800.000 DEM. Po završnom računu za 2000.god. isplaćena prva dividenda.

2002.- Ogroman tehnološki iskorak: u Emajlirnici 1. zamenjena celokupna oprema, uvedena nova tehnologija emajliranja postupkom 2 nanosa – 1 pečenje i ceo  postupak automatizovan (prvi put u Srbiji).
Akcije „Alfa-plama“ se kotiraju na Beogradskoj berzi.

2003. – Ukupan obim proizvodnje 164.000 grejnih tela. Započela serijska proizvodnja novog štednjaka za etažno grejanja na čvrsto gorivo „Alfa Term 20“. U Vranju, otvoren prvi izložbeno-prodajni salon u kome je izložen celokupan proizvodni program ovog proizvođača.

2005.- Zamenjena oprema u emajlirnici II. Investicija u vrednosti od 1.500.000 EUR, realizovana iz sopstvenih sredstava.

2006.- Nabavljena laserska mašina za probijanje i štancovanje lima, izrađeni alati za nove štednjake i peći i završena II faza građevinskih radova u pogonu 1. Investicije iz sopstvenih sredstava u vrednosti od oko 1.500.000 EUR.

2007.- Vrednost 1 akcije na Berzi dostigla do tada najveći iznos od 527,77 EUR (prema srednjem kursu) .Osvojena proizvodnja peći na pelet po italijanskoj tehnologiji za poznatog inostranog kupca. Firma ima 960 zaposlenih.

2008.-Uvedena  nova tehnologija sa kompletnom opremom za mokro farbanje u Pogonu 2, nova linija za krojenje lima i nabavljena i montirana  presa. Ukupna investicija iz sopstvenih izvora iznosi oko 1.200.000 EUR. Izrađen Projekat upravljanja marketingom u funkciji daljeg unapređenja tržišne pozicije firme. Usvojen novi logo firme i slogan: „Alfa-plam“ – Sigurnost i toplina!

2009.-Nabavljena robotska mašina za zavarivanje, linija za uzdužno i  poprečno sečenje lima, 2 mašine za savijanje lima, hidraulična presa i druga oprema u vrednosti od oko 500.000 EUR.  Firma ima 880 zaposlenih.

2010.- Nabavljen laser za sečenje i probijanje lima.Započela serijska proizvodnja štednjaka na čvrsto gorivo za etažno grejanje „Alfa Term 27“. , Firma kupuje u Vranju, u neposrednoj blizini svog sedišta 12.500 m2 izgradjenog proizvodno-skladišnog prostora i oko 13.000 m2 zemljišta. Akcionarima isplaćena dividenda za prethodnu godinu, što je deseta uzastopna godišnja dividenda.

2011.-Počela proizvodnja peći na pelet, nabavka ekscentar prese, nabavka linije za elektrostatičko nanošenje emajla, oprema za prečišćavanje otpadnih voda i analizator gasa.

2012.-Rekonstrukcija Upravne zgrade, nabavljanje mašina za brušenje čeličnih ploča, nabavka postrojenja za nanošenje emajla, izrada temelja za kolsku vagu i nabavka kolske vage, promena rukovodećeg organa, reorganizacija svih službi, nova služba marketinga, primanje novih radnika, sticanje sopstvenih akcija.

2013.-Kupovina poslovnih prostora (Bor, Surdulica, Niš, Subotica, Zemun), renoviranje restorana društvene ishrane sa kupovinom nove opreme, nabavka mehaničke prese, radijalne bušilice, izgradnja nove proizvodne hale.

 

PODACI O KOMPANIJI
Оdlukom skupštine о organizovanju društvenog preduzeća kao akcionarskog društva od 16.11.1998.god., osnovano je Akcionarsko društvo Metalna industrija „ALFA-PLAM“ Vranje.

Društvo je nastalo transformacijom društvenog kapitala Društvenog preduzeća „ALFA-PLAM“, a prvi put je upisano u Trgovinskom sudu kao akcionarsko društvo 16.02.2000 god. (Fi 124/00).

Puno ime društva: Akcionarsko društvo Metalna industrija ALFA-PLAM Vranje
Skraćeno poslovno ime glasi: ALFA-PLAM A.D.
Sedište Društva: Vranje, ul. Radnička 1
Osnovni tekući račun društva: 160-7007-07, Banca Intesa a.d. Beograd
Matični broj: 07137923
PIB: 100402750
Osnovna delatnost: 2752 - proizvodnja neelektričnih uredjaja
Upis u registar Privrednih subjekata: BD 14264/2005
Telefon: 017/421-121
Fax: 017/424-808

 

DOKUMENTA ZA PREUZIMANJE

  • Potvrda o evidentiranju za PDV
  • Potvrda o rezidentnosti

 

RUKOVODSTVO
Rukovodeći organ u društvu je Odbor direktora.

Članovi Odbora direktora:

  • Goran Kostić, generalni direktor
  • Dubravka Stanojević, izvršni direktor 
  • Miroljub Aleksić, neizvršni direktor
  • Avram Milenković – predsednik Odbora direktora
  • Miroljub Hadžić – nezavisni direktor