19.08.2022.

Na šta obratiti pažnju prilikom kupovine UPS uređaja?

Koliko god dobru peć ili kotao na pelet imali oni nisu osigurani od gubitka napajanja. Nestanci struje tokom grejne sezone su mogući, pa je posedovanje UPS-a (Uninterruptible Power Supply) ačte

20.12.2021.

Kako da povećate efikasnost sistema grejanja na pelet?

  Većina korisnika se za sistem grejanja na pelet odlučuje radi povećanja nivoa komfora koji ova vrsta grejanja pruža ali ne treba zanemariti ni ekonomski i ekološki aspekt. U nastavku smo

20.12.2021.

Prednosti grejanja na pelet

U skladu sa svetskim trendovima, i na domaćem tržištu postoji tendencija rasta prodaje grejnih tela koja koriste pelet kao gorivo, a prednosti ovakvog tipa grejanja su mnogobrojne. Kotlovi na pe

20.12.2021.

Blagovremena priprema drvnog ogreva - prvi korak do efikasnijeg sistema grejanja

Grejanje na drva je i dalje domanantan vid zagrevanja stambenih i poslovnih jedinica na našim prostorima. I pored mnogobrojnih inovativnih rešenja, grejanje na drva se smatra najekonomičnijim i naj

20.12.2021.

Zašto je važno redovno održavanje peći na pelet?

Peći na pelet su specijalne peći koje sagorevaju drvne pelete, održavajući stalnu željenu temperaturu pri radu u ekonomičnom režimimu i do 24-36 sati između dva punjenja rezervoara peletom.

20.12.2021.

Prednosti sopstvenog sistema etažnog grejanja

Najveće prednosti sopstvenog sistema etažnog grejanja ogledaju se u ujednačenoj temperaturi u celom stanu, potpunoj kontroli sistema inezavisnosti od gradske toplane. Pored svega navedenog, imate m

20.12.2021.

Kako prepoznati kvalitetan pelet?

Kako prepoznati kvalitetan pelet? Prilikom upotrebe proizvoda na pelet, efikasnost sitema grejanja umnogome zavisi od kvaliteta peleta. Na tržištu postoji mnoštvo proizvođača koji koriste razl

20.12.2021.

Da li pravilno ložite?

Da li pravilno ložite? Šta podrazumeva pravilno loženje? Ovo pitanje se može sagledati sa ekonomskog i ekološkog aspekta. Drvo za ogrev najbolje je nabaviti 6 meseci pre početka grejne sezone