Kako prepoznati kvalitetan pelet?

Prilikom upotrebe proizvoda na pelet, efikasnost sitema grejanja umnogome zavisi od kvaliteta peleta. Na tržištu postoji mnoštvo proizvođača koji koriste različitu tehnologiju u proizvodnji, zbog čega je veoma važno identifikovati kvalitet peleta.

Osnovne odlike kvalitetnog peleta su:

  • Što manje prašine u vreći i na prstima prilikom dodira;
  • Kvalitetan pelet miriše na drvo a ne hemijske supstance;
  • Prilikom spustanja u čašu vode, kvalitetan pelet se brzo raspada a voda u čaši ostaje čista;
  • Mala količina pepela nakon sagorevanja;
  • Ne ostavlja šljaku prilikom sagorevanja.

Imajući u da postoje peleti različitog kvaliteta, neophodno je da korisnici izaberu kvalitetno gorivo koje najviše pogoduje njihovim instalacijama. Ukoliko je pelet neadekvatan, to može dovesti ne samo do gubitka efikasnosti već do poremećaja u procesu sagorevanja i otežanog održavanja uređaja.

Najbolja garancija je da se oslonite na ENplus® sertifikat. Enplus je svetska sertifikaciona šema koja garantuje kvalitet peleta  kontrolisanjem čitavog lanca proizvodnje i snabdevanja, od proizvođača do trgovca. U okviru ovog standarda postoje klase peleta A1 i A2.

Ovaj standard možete proveriti pri kupovini, tako što ćete pogledati da li na pakovanju postoji oznaka Enplus.