Da li pravilno ložite?

Šta podrazumeva pravilno loženje? Ovo pitanje se može sagledati sa ekonomskog i ekološkog aspekta. Drvo za ogrev najbolje je nabaviti 6 meseci pre početka grejne sezone i pravilno ga skladištiti. Sirova drva sadrže 45 – 60 %  veću količinu vode tako da teško gore i prilikom sagorevanja oslobađaju značajnu količinu dima i čađi, čime se zagađuje vazduh. Sušenjem na vazduhu, tokom 2 godine, količina vlage se smanji na 18 – 20%. Suvo drvo oslobađa i do 30 puta manju količinu dima i ima mnogo efikasnije sagorevanje.

Dimnjak je takođe bitan faktor. Njime se produkti sagorevanja odvode, a njegova prirodna vuča obezbeđuje bolje sagorevanje i dodatnu sigurnost. Potrebno je održavanje dva puta godišnje.

Prilikom potpale, otvorite cugove na uređajima kako bi se obezbedio kiseonik. Preporuka je da se ložište  puni do pola i ubacuju se bar 2-3 cepanice jer ukoliko se ubaci samo jedno drvo, proces sagorevanja traje suviše kratko. Dobro je da se između naslaganih cepanica ostavi prostor za prolaz kiseonika, radi potpunijeg sagorevanja. Takođe, nije preporučljivo ložiti dok drva koja su u ložištu u potpunosti ne sagore, do žara. Dok je uređaj u radu, vrata otvarajte pažlljivo.

Dobro ugrejte svoje domove i uživajte u toplini svog doma!