Najveće prednosti sopstvenog sistema etažnog grejanja ogledaju se u ujednačenoj temperaturi u celom stanu, potpunoj kontroli sistema inezavisnosti od gradske toplane. Pored svega navedenog, imate mogućnost zagrevanja sanitarne vode. Bitna stavka je da uvođenje sistema grejanja podrazumeva visoke početne troškove ugradnje ali dugoročno posmatrano je to investicija koja se isplati. Pre donošenja odluke o uvođenju sopstvenog sistema grejanja, potrebno je doneti odluku o vrsti ogreva.

Za uvođenje sistema grejanja potrebno je više vremena i najčešće se radovi izvode tokom letnjih meseci, pre početka grejne sezone. Zato, ukoliko razmišljate o ovom  poduhvatu pravi je trenutak da stavite na papir troškove i benefite i blagovremeno krenete sa realizacijom.