Alfa Gas Condens 35 Dual

Opis

Alfa-Plam gasni kotlovi su namenjeni individualnim sistemima etažnog grejanja. Prednost ovakvog sistema grejanja ogleda se u ravnomernom i kontrolisanom zagrevanju svih prostorija u domaćinstvu i mogućnosti
da korisnik sam određuje period i intenzitet grejanja u skladu sa svojim željama i potrebama, za razliku od sistema grejanja koji je povezan sa toplanom. Uprkos većim početnim ulaganjima uslovljenim gasnom instalacijom, investicija je dugoročno ekonomski višestruko isplativa.

Kotlovi na gas Alfa – Plama su fabrički podešeni za prirodni, odnosno, zemni gas. Uz odgovarajuća podešavanja od strane ovlašćenog servisa mogu da rade i na propan butan gas. Svi kotlovi su tipa C, sa zatvorenom komorom za sagorevanje. Vazduh za sagorevanje uzimaju izvan prostorije u kojoj su instalirani, a dimne gasove odvode napolje preko istog, koaksijalnog, seta dimovodnih cevi.

TEHNiČKE KARAKTERISTIKE

Snaga 35 kW
Zapremina zagrevanja 583 m3
Minimalna površina zagrevanja 54 m2
Maksimalna površina zagrevanja 224 m2
Klasa energetske efikasnosti A
Godišnja potrošnja energije 68
Sezonska toplotna efikasnost grejanja 95 %
Opseg modulacije 12-100 %
Maksimalni pritisak vode centralnog grejanja 3 bar
Deklarisani profil opterećenja XL
Klasa energetske efikasnosti grejanja vode A
Pritisak u sistemu tople sanitarne vode 0,1-6,0 bar
Nivo snage zvuka 48
Godišnja potrošnja goriva 19
Povezivanje na dimnjak ∅60/∅100 mm
Energetska efikasnost grejanja vode 83 %
Neto težina 37 kg

Prednosti

• Savremeni izmenjivač toplote
- Spoljašnje kućište od aluminijuma
- Jednostruki kalem izmenjivača toplote od nerđajućeg čelika
- Obezbeđuje neprekidan protok vode tokom dugog životnog ciklusa
- Smanjuje nakupljanje otpadaka
• Opseg modulacije: 12%-100%
• Dostupna regulacija prema vremenskim uslovima
• Nizak nivo NOx emisije (NOx - klasa 6)
• Digitalni displej za komforno upravljanje radom kotla
• Svi kondenzacioni kotlovi imaju ekspanzionu posudu od 8l
• Poseduje pločasti izmenjivač toplote za pripremu sanitarne tople vode.