O: Kupac podešava željenu temperaturu prostorije u koju je postavljena peć, kao i željenu temperaturu vode u kotlu kod peći sa kotlom. Peć po dostizanju podešene temperature smanjuje snagu rada, a može se podesiti da se po postizanju podešene temperature ugasi, a kada temperatura dovoljno padne da se sama upali.
O: Može. I to nekoliko puta u toku dana. Kod nekih peći može se podesiti paljenje i gašenje za svaki dan posebno, za celu nedelju posebno, a za vikend u neko drugo vreme.
O:Da. Mogu se izvoditi osnovne operacije bitne za kupca, kao paljenje i gašenje peći, podešavanje temperature prostorije i vode, podešavanje snage rada.
O: Da, ukoliko se ugradi poseban GSM predajnik na peć.
O: Toplotna moć jednog kilograma peleta je oko 5KWh/kg. Znači, orijentaciono za dobijanje 10KW toplote potrebno je potrošiti 2kg peleta.
O: Svaka peć na pelet ima više snaga rada, najčešće 5. Potrošnja pri svakoj snazi rada je različita. Primera radi peć od 20KW sa najmanjom snagom rada potroši 1,5kg peleta a snagom rada 5 potroši  4,5kg peleta za 1 sat. U zavisnosti koliko sati u toku dana peć radi lako se računa potrošnja. Potrošnju peći daju proizvođači u tehničkim karakteristikama proizvoda koji kupujete.
O: Zavisno od više faktora kao što su snaga peći, veličina prostora koja se greje, poželjne temperature grejanja prostorija, izolovanosti objekta, stolarije, klimatskih uslova, vremena grejanja u toku dana, itd. određuje se potrošnja peleta za jednu sezonu.
Orijentaciono, prosečno, za sezonu grejanja potrebno je 15kg peleta po 1m3 prostora grejanja. Tako, primera radi za prostor koji se greje od 100m2 normalne visine prostorija od 2,7 m potrebno je: 100m2 x 2,7m = 270m3 x 15kg/m3 = 4050kg peleta za sezonu grejanja.
O: Jedna tona peleta menja 3 – 3,5 metara drva.
O:Normalno je da je grejanje peletom skuplje od grejanje drvima. I to za 30 – 35%. Ne možemo očekivati da je grejanje peletom jeftinije jer za proizvodnju peleta potrebno je uložiti neki rad. Osim toga za sušenje drvene mase od koje se radi pelet a koja obično ima vlažnost oko 50% i svesti je na oko 10%  treba uložiti neku energiju koja takođe košta.
O:Struja je potrebna za rad peći jer peć sem elektronike u sebi ima par motora, električni upaljač,i kod peći sa kotlom, pumpu.
-Prosečna potrošnja struje je oko 100W na 1 sat.
O:Ne. Uglavnom su ugrađeni bešumni motori i pumpa.
O:Veoma su sigurne. Imaju ugrađena više elektronskih i mehaničkih termostata koji u svakom momentu prate temperature na karakterističnim mestima i po potrebi smanjuju snagu rada ili ugase peć ukoliko peć dođe u kritičnu tačku rada.
O: Ne mogu. Može doći do velikih oštećenja pre svega kotla, a potom i regulacionih elemenata.
O: Priključivanje štednjaka na električnu instalaciju moraju obavezno izvršiti stručna i ovlašćena lica u skladu sa važećim zakonskim propisima.
O: Prilikom prvog uključivanja obezbedite provetravanje prostorije jer nanešena zaštita od korozije za kratko vreme razvija neprijatan miris i stvara se dim. To je normalno i prestaje nakon kratkog vremena.
Preporučujemo da kod prvog uključivanja uradite sledeće:
- uključite sve grejne ploče na maksimum i ostavite da rade 3-5 minuta bez posuda dok se neprijatni mirisi ne izgube,
- podesite termostat rerne na maksimum, uključite donji i gornji grejač i ostavite da radi oko 30 minuta da bi se odstranili neprijatni mirisi.
O: Štednjak se nikada ne sme koristiti kao izvor toplote za zagrevanje prostorija.
O: Rerna u štednjaku daje veliki izbor načina pripreme hrane. Pri pripremanju se mogu koristiti 3 položaja tepsije po visini i 4 moguća načina pečenja : uključeni donji i gornji grejač, uključen samo donji grejač, uključen samo gornji grejač i uključen infra grejač. U našim uputstvima je opisan način funkcionisanja rerne i njene osnovne mogućnosti, a izbor konkretne kombinacije u vezi načina rada, nivoa postavljanja tepsije ili rešetke i potrebne temperature i vremena pečenja ipak zavisi od zahteva i ličnog iskustva onog ko vrši pripremu hrane.
O: Ekspresna grejna ploča se u položaju dugmeta 6 mnogo brže zagreva tako da se može koristiti za brže pripremanje jela. U nju je ugrađen ograničivač temperature sa automatskim ponovnim uključenjem. U ostalim položajima dugmeta radi kao standardna grejna ploča. Ekspresna grejna ploča se razlikuje po tome što u sredini ima crveni obojeni krug.
O:Rernu treba čistiti redovno posle svake upotrebe da zaostala nečistoća i masnoća ne bi zagorele. Ako ipak do toga dođe treba postupiti na sledeći način:
U duboku tepsiju sipati oko pola litra vode i postaviti je u donji položaj. Uključiti zatim samo donji grejač, i rernu zagrejati na oko 50 0C, pa je posle pola sata isključiti. Za to vreme ostaci hrane će dovoljno omekšati tako da se krpom mogu lako odstraniti. Masnoća se najlakše odstranjuje toplom sapunicom dok je rerna još topla.                                                                             
O: Ne koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne predmete.
Čišćenje vršiti posle hlađenja ploče toplom vodom sa malo deterdženta ili univerzalnog sredstva za čišćenje, isprati čistom vodom i osušiti mekom krpom.
Gruba nečistoća ili zagorela hrana čisti se pomoću specijalne strugaljke.