U jeku klimatskih promena izloženi smo neprestanom pritisku javnosti o važnosti šuma za očuvanje ekološke ravnoteže pa ipak malo po malo u gradskim sredinama se sve češće dešava da kuće sa dvorištima i raznim vrstama drveća zamenjuju višespratni objekti bez trunke zelene površine. Pored naplanske seče šuma posledica smanjivanja šumskog fonda jesu starost i bolest što ukazuje na neminovnost obnavljanja šuma radi očuvanja kvaliteta života na Zemlji.


Nesporno je da je proizvodnja kiseonika najvažnija funckija drveća. Međutim, značaj drveta za kvalitet života na Zemlji je mnogo širi i manifestuje se kroz mnogobrojne uticaje koje drveće obavlja svakog dana, 24 h bez prestanka. U prilog ovome ide i činjenica da šume imaju više od 300 funkcija a mi ćemo ovde nabrojati samo neke od njih.


Značaj drveća u gradskim sredinama ogleda se pre svega u prečišćavanju vazduha. Naime, drveće u procesu fotosinteze upija CO2, pretvara u celulozu i čuva u svojim stablima, listovima, granama. To je ista ona količina CO2 koju drvo u toku procesa sagorevanja zbog čega se smatra neutralnim nosačem energije. Pored ugljendioksida drvoredi aopsorbuju smog i čestice od izduvnih gasova. U gradskim sredinama je naročito značajna uloga zaglušivanja buke jer se drveće ponaša kao prirodna barijera.


Šume doprinose očuvanju biodiverziteta pružanjem prirodnih staništa mnogim biljnim i životinjskim vrstama. Drveće zadržava kišnicu na površini svojih listova i apsorbuje veliku količinu vode u svom korenu čime daje doprinos i zaštiti od poplava. Takođe, drveće sprečava eroziju tla koja se javlja kao posledica delovanja kiše, snega, vetra i mraza.


Drvo je i značajan izvor energije jer u periodu letnjih meseci obezbeđuje hlad i zamenjuje klima uređaje tako što vodu od padavina koje je apsorbovalo oslobađa u vidu vodene pare stvarajući efekat hlađenja. U periodu zimskih meseci drvo je značajan izvor toplotne energije pri čemu posebnu pažnju treba posvetiti pravilnoj upotrebi i pripremi drveta za ogrev.
Imajući sve ovo u vidu može se zaključiti da je veoma važno kontinuirano raditi na obnavljanju šumskog fonda kako kroz individualne tako i kroz organizovane akcije pošumljavanja.