Verovatno ste često u prilici da čujete pojam energetska efikasnost ali da li ste se zapitali šta to ustvari znači i koliko je važno da se i Vi ponašate u skladu sa principima energetske efikasnosti. Može se reći da energetska efikasnost ima dva značenja: jedno se odnosi na performanse tehničkih uređaja a drugo na određene mere ponašanja.


Povećanje energetska efikasnosti na makro nivou podrazumeva: zamenu neobnovljivih izvora energije (fosilna i nuklearna goriva) obnovljivim (energija vetra, vode, sunca, geotermalna energija i biomasa), zamenu energetski neefikasnih aparata efikasnim, usvajanje standarda po pitanju izolacije građevinskih objekata, zamenu stolarije u prostorima koji se greju ili hlade, ugradnju uređaja za regulisanje temperature u objektima, zamenu ili ugradnju efikasnih sitema grejanja i hlađenja.


Značaj energetske efikasnosti ogleda se u finansijskim uštedama ali i u očuvanju životne sredine. Na mikro nivou, svaki pojedinac bi trebao da povede računa o tome da gasi uređaje koje ne koristi ali i da prilikom odabira kućnih aparata obrati pažnju na klasu energetske efikasnosti proizvoda. Za proizvode se kaže da su energetski efikasni ako tokom rada imaju minimalne gubitke energije. Naravno, gubitak energije se ne može svesti na nulu ali se u teži ka tome da bude sveden na najmanju moguću meru.   Primera radi, kod kotlova na pelet smatra se da kotlovi sa preko 90% stepena iskorišćenja energije imaju visok nivo energetske efikasnosti i nose oznaku klase  A+ odnosno A++ energetske efikasnosti.


Vrlo se često ovaj pojam tumači i pogrešno, pa se smatra da povećanje energetske efikasnosti podrazumeva smanjen nivo kvaliteta života. Međutim, krajnji cilj mera za povećanje energetske efikasnosti podrazumeva racionalnije trošenje energije uz zadržavanje istog nivoa komfora ili čak u nekim slučajevima i povećanje nivoa udobnosti.