U trenutku kada broj stanovnika na Zemlji dostiže 8 milijadi, više nije dovoljno kupiti proizvod zarad zadovoljenja ličnih potreba već svako od nas mora početi da razmišlja o proizvodima koje koristi, u smislu njihovog uticaja na životnu sredinu. U skladu sa tim, Eco Design predstavlja standard ali i svobuhvatni pristup po kome proizvodi i usluge ispunjavaju zahteve zaštite životne sredine tokom čitavog svog životnog ciklusa. Primarni cilj ovakvog pristupa sastoji se u smanjenju negativnih efekata na životnu sredinu tokom proizvodnje, eksplotacije i eliminisanja proizvoda. Kao pisano pravilo Eco Design se pojavljuje evropskim propisima od 2002. godine a od ove godine se odnosi i na kotlove na čvrsto gorivo i pelet.

Da bi proizvod bio u skladu sa Eco Design koceptom potrebno je ispoštovati kriterijume zaštite životne sredine u svim fazama procesa proizvodnje i upotrebe proizvoda:

 1. Nabavka sirovina
 2. Proizvodnja
 3. Pakovanje i distribucija
 4. Upotreba
 5. Otpis i recikliranje proizvoda

Iz ovoga se može zaključiti da Eco Design pristup obuhvata sve učesnike procesa proizvodnje i upotrebe proizvoda ili usluge, uključujući prodavce i krajnje potrošače.

Neki od osnovnih kriterijuma koji se primenjuju u proizvodnji jesu:

 • Upotreba minimalne količine sirovina i energije
 • Upotreba biorazgradivih materijala
 • Proizvodnja minimalne količine zagađenja
 • Kreiranje proizvoda za multifunkcionalnu upotrebu i proizvoda pogodnih za recikliranje

Eco Design pristup se dosta razvijao u prethodnom periodu tako da je prošao put od eco inovacije do novog poslovnog modela. Danas je Eco Design sastavni deo strategije društveno odgovorne kompanije koji prožima sve procese.

Dobri primeri Eco Design proizvoda iz prakse su:

 • Organski pamuk – koristi manje vode i ne zagađuje okolinu hemijskim materijama,
 • Čestkice za zube od bambusa koje su biorazgradive i proizvode se od vrste drveta koje raste izuzetno brzo,
 • LED sijalice, koriste mnogo manje enrgije od klasičnih,
 • Čaše za kafu za višekratnu upotrebu,
 • Drveni satovi i naočare za sunce,
 • Biorazgradivi cegeri za kupovinu itd.

Nakon svega ovoga razmislite da li ste umesto plastične kese za jednokratnu upotrebu mogli nabaviti platnenu torbu za višektratnu upotrebu? Da li biste mogli da smanjite račun za struju kupovinom led sijalica? Da li biste mogli da smanjite račune za grejanje upotrebom bio goriva? Ne samo što ćete time smanjiti svoje lične finansijske izdatke već ćete doprineti poboljšanju kvaliteta života globalno.