Glavni meni
SrpskiSrpski

Pozovite nas

017/7-155-155 Servisni call centar
017 421-121 Centrala Vranje
017 423-280 Služba prodaje
017 424-170 Prodavnica Vranje

Preuzimanje

Marketing  > Vesti  > Kuvajte sa nama!

 • Kuvajte sa nama!

  14. 05. 2020.
  Vesti.png
  14. 05. 2020.

  U periodu od 01.06. do 30.06.2020. godine kompanija Alfa-Plam organizuje akciju u kojoj svaki učesnik dobija poklon paket.


  Pravo učešća imaju svi punoletni građani  Republike Srbije koji u navedenom periodu kupe proizvode kompanije Alfa-Plam na koje se akcija odnosi. Akcija se odnosi na sledeće modele električnih i kombinovanih električno-gasnih štednjaka:  S 140 50, S 140 55, KS 140 50, KS 140 55, SG 122 55, S 140 55 R, SG 122 55 R, MS 120 60 Lite, S 140 50 M Lite, S 140 60 M Lite, S 140 60 VM Lite, SG 122 60 IM Lite, Alfa Mini elektrik i Gama.  Akcija se takođe odnosi na celokupan asortiman ugradne tehnike kompanije Alfa-Plam.


  Svi učesnici koji ispune uslove učešća u akciji  stiču pravo na jedan  poklon paket sledeće sadržine: reklamna šerpa, drveni kuhinjski set (daska i špatula), platnena torba i reklamna poklon kutija.


  Kako bi stekli pravo učešća u akciji kupci treba da kopiju fiskalnog računa sa ličnim podacima (ime i prezime, adresa stanovanja i  kontakt  telefon) pošalju najkasnije do 10.07.2020. godine na adresu: Alfa -Plam AD, ul. Radnička 1, 17500 Vranje, sa naznakom „Za učešće u akciji Kuvajte sa nama“ ili skeniran račun sa gore navedenim ličnim podacima pošalju na e-mail: [email protected] . Sve prijave koje ne sadrže potpune podatke kao i prijave koje stignu nakon 10.07.2020. godine neće biti uzete u razmatranje.


  NAPOMENA: Na fiskalnom računu mora biti jasno naveden model proizvoda za koji je taj račun izdat, da bi učesnik ostvario pravo na poklon.  Jedan fiskalni račun se može poslati samo jednom. U slučaju višestrukog ponavljanja istog  fiskalnog računa (praćenje na osnovu broja fiskalnog isečka) poklon dobija učesnik koji je prvi poslao navedeni račun. Fiskalni računi koji ne sadrže potrebne podatke (broj fiskalnog isečka, datum izdavanja i model proizvoda) kao i oni koji nisu izdati u periodu trajanja akcije, neće biti uzeti u razmatranje.  
  Distribucija poklon paketa biće izvršena u periodu od 10.06. do 31.07.2020. godine.


  Po sumiranju rezultata akcije, za četiri zaposlena prodavca u tri maloprodaje sa najvećim brojem prodatih proizvoda tokom trajanja akcije, kao poklon će biti obezbeđeni ugradni aspiratori ALFA PLAM A K60B . Maloprodaje sa najvećim brojem prodatih proizvoda biće proglašene na sajtu i zvaničnoj facebook strani kompanije najkasnije do 20.07.2020. godine. Pokloni za maloprodaje biće isporučeni po završetku akcije a zaključno sa 31.07.2020. godine.


  Učešćem u akciji učesnik daje saglasnost organizatoru da prikuplja i obrađuje njegove lične podatke (ime, prezime, adresu  i telefon). Ovako prikupljeni podaci biće korišćeni u svemu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti, isključivo u svrhu sprovođenja akcije i za vreme koje je potrebno za potpuno sprovođenje. Učesnik akcije može u svakom trenutku tražiti pristup svojim podacima, njihovu izmenu i dopunu ili brisanje odnosno opoziv saglasnosti za njihovu obradu. U slučaju opoziva saglasnosti za obradu, učesnik gubi pravo učešća u akciji.


  Detaljna pravila učešća u akciji objavljena su u nastavku.

Dokumenti

Naziv Dokumenta Veličina datoteke Tip
Nazad