Glavni meni
SrpskiSrpski

Pozovite nas

017/7-155-155 Servisni call centar
017 421-121 Centrala Vranje
017 423-280 Služba prodaje
017 424-170 Prodavnica Vranje

Preuzimanje

Marketing  > Vesti  > Uberi svoj poklon!

 • Uberi svoj poklon!

  02. 09. 2019.
  Poklon_akcija.png
  02. 09. 2019.

   

  U periodu od 16.09. do 31.10.2019. godine kompanija Alfa-Plam organizuje akciju u kojoj svaki učesnik dobija poklon.
  Pravo učešća imaju svi punoletni građani Republike Srbije koji u navedenom periodu kupe proizvode kompanije Alfa-Plam na koje se akcija odnosi. Akcija se odnosi na sve modele štednjaka Alfa 70 i 90 kao i na celokupni asortiman proizvoda na pelet.


  Kupac stiče pravo učešća u akciji slanjem kopije fiskalnog računa sa ličnim podacima (ime i prezime, adresa stanovanja,  kontakt  telefon)  najkasnije do 10.11.2019. godine na adresu: Alfa Plam AD, ul. Radnička 1, 17500 Vranje, sa naznakom „Za učešće u akciji Uberi svoj poklon“ ili skenirano na e-mail: [email protected] . Sve prijave koje ne sadrže potpune podatke kao i prijave koje stignu nakon 10.11.2019. godine neće biti uzete u razmatranje.


  NAPOMENA: Na fiskalnom računu mora biti jasno naveden model proizvoda za koji je račun izdat, broj fiskalnog računa, datum izdavanja i podaci maloprodaje koja je izdala račun, kako bi kupac ostvario pravo na poklon.  Jedan fiskalni račun se može poslati samo jednom. U slučaju višestrukog ponavljanja istog  fiskalnog računa (praćenje na osnovu broja fiskalnog isečka) poklon dobija učesnik koji je prvi poslao navedeni račun. Fiskalni računi koji ne sadrže potrebne podatke kao i oni koji nisu izdati u periodu trajanja akcije neće biti uzeti u razmatranje.
  Distribucija poklona biće izvršena  u periodu  od 01.10. do 30.11.2019. godine.


  Pokloni:


  1.    Za kupovinu štednjaka  Alfa 70/90 Termo, Alfa 70/90 Favorit, Alfa 70/90 Dominant, Donna 70/90 kupac stiče pravo na poklon – inox šerpa sa        logom Alfa Plama.
  2.    Svaki kupac peći Luca, Luca S8, Luca R, Alfa 90 Pelet, Commo 15, Commo 21, Dino, Commo Compact 23, Grande 28, Alfa term 20 Pelet kao i bilo kog proizvoda iz Calux premium asortimana, dobija na poklon usisivač za pepeo.
  3.    Za kupovinu  kotla na pelet Grande 37, Commo Compact 32 i Commo Compact 37 poklon je modul za WiFi upravljanje proizvodom.


  Tri maloprodaje koje po sumiranju rezultata akcije budu imale najveći broj prodatih proizvoda kao poklon će dobiti električni štednjak Alfa Mini Elektrik. Maloprodaje sa najvećim brojem prodatih proizvoda biće proglašene na sajtu i zvaničnoj facebook strani kompanije najkasnije do 20.11.2019. godine. Pokloni za maloprodaje biće isporučeni po završetku akcije a zaključno sa 30.11.2019. godine.

  Učešćem u akciji učesnik daje saglasnost organizatoru da prikuplja i obrađuje njegove lične podatke (ime, prezime, adresu  i telefon). Ovako prikupljeni podaci biće korišćeni u svemu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti, isključivo u svrhu sprovođenja akcije i za vreme koje je potrebno za potpuno sprovođenje. Učesnik akcije može u svakom trenutku tražiti pristup svojim podacima, njihovu izmenu i dopunu ili brisanje odnosno opoziv saglasnosti za njihovu obradu. U slučaju opoziva saglasnosti za obradu, učesnik gubi pravo na učešće u akciji.

  Za više informacija pogledajte pravila učešća u akciji.

   

Dokumenti

Naziv Dokumenta Veličina datoteke Tip
Nazad