Glavni meni
SrpskiSrpski

Pozovite nas

017/7-155-155 Servisni call centar
017 421-121 Centrala Vranje
017 423-280 Služba prodaje
017 424-170 Prodavnica Vranje

Preuzimanje

P: Koliki je period garancije i vek trajanja peći?

 • O: Garancija na proizvod važi u zakonski definisanom roku.
  Garancija važi od dana kupovine proizvoda, što se dokazuje overenim  garantnim listom (sa pečatom prodavnice, datumom prodaje i potpisom prodavca) i isečkom fiskalnog računa.
  Kvarove na aparatu Vam možemo otkloniti i van garantnog roka sa originalnim rezervnim delovima na koje takođe dajemo garanciju pod istim uslovima.
   Pod vremenom garantovanog servisiranja (raniji naziv – vek trajanja) se podrazumeva vreme u kojem garantujemo servis, pribor i rezervne delove, počevši od dana kupovine aparata.
  Vreme garantovanog servisiranja je u skladu sa važećim zakonskim propisima.
  U slučaju promene modela i dizajna aparata rok za zamenu delova kojima je promenjen dizajn je u zakonskom roku.
  Posle ovog roka izmenjene delove obezbeđujemo u novim dizajnima.

Nazad