Glavni meni
SrpskiSrpski

Pozovite nas

017/7-155-155 Servisni call centar
017 421-121 Centrala Vranje
017 423-280 Služba prodaje
017 424-170 Prodavnica Vranje

Preuzimanje

P: Da li postoji mogućnost ugradnje štediše ili nekog sličnog uređaja na dimovodni sklop?

  • O: Na peć se ne smeju ugrađivati zaporni uređaji koji ometaju nesmetan odvod produkata sagorevanja u dimnjak, kao ni “štediše” i slični uređaji.
Nazad