Glavni meni
SrpskiSrpski

Pozovite nas

017/7-155-155 Servisni call centar
017 421-121 Centrala Vranje
017 423-280 Služba prodaje
017 424-170 Prodavnica Vranje

Preuzimanje

P: Kako postupiti u slučaju kada dođe do kvara štednjaka?

  • O: U slučaju kvara štednjaka, obratite se najbližem ovlašćenom servisu. Popravka kvarova se po pravilu vrši u prostorijama kupca.
    Garancija ne važi za staklo,staklokeramičku ploču i fizička oštećenja nastala nakon kupovine.
    Garancija važi od dana kupovine proizvoda, što se dokazuje overenim  garantnim listom (sa pečatom prodavnice, datumom prodaje i potpisom prodavca) i odsečkom fiskalnog računa.
    Kvarove na aparatu Vam možemo otkloniti i van garantnog roka sa originalnim rezervnim delovima na koje takođe dajemo garanciju pod istim uslovima.
Nazad