Glavni meni
SrpskiSrpski

Pozovite nas

017/7-155-155 Servisni call centar
017 421-121 Centrala Vranje
017 423-280 Služba prodaje
017 424-170 Prodavnica Vranje

Preuzimanje

P: Kako postupiti u slučaju kada se prilikom korišćenja gasnih štednjaka u prostoriji oseti karakterističan miris gasa?

 • O: Ako se u prostoriji oseti karakteristični miris gasa, ili se primeti nepravilnost u radu štednjaka ili gasne instalacije, odmah primeniti sledeće radnje:
  -    zatvoriti dovod gasa na instalaciji ili bocu sa gasom,
  -    ugasiti otvorenu vatru ili cigarete,
  -    ne uključivati električne uređaje i sijalice,
  -    otvoriti sve prozore i vrata,                                                                                                                                                                                                                                     -    pozvati ovlašćenog servisera ili distributera gasa,
  -    ne koristiti gasni deo štednjaka dok se ne otkloni nastali kvar,
  -    ne koristiti otvoreni plamen ili iskru za pronalaženje kvara na štednjaku ili gasnoj instalaciji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Nazad