Glavni meni
EnglishEnglish

Marketing  > News  > 5 godina garancije na kotao AKCIJA

 • 5 godina garancije na kotao AKCIJA

  09. 09. 2020.
  Post_Akcija_2020.jpg
  09. 09. 2020.

  U periodu od 14.09. do 31.10.2020. godine kompanija Alfa-Plam organizuje akciju u kojoj svaki kupac za određenu vrstu proizvoda dobija produženi period garancije na kotao.


  Pravo učešća imaju svi građani  Republike Srbije koji u navedenom periodu kupe sledeće proizvode kompanije: Paollo, Paollo F, Rustik E, Rustikal E, Central 23, Alfa 70 E Termo, Alfa 90 E Termo, Alfa Term 20, Alfa Term 27 i Alfa Term 35.


  Kupac stiče pravo učešća na produženo trajanje garantnog roka na kotao kupovinom proizvoda u periodu važenja akcije. Kako bi ostvario pravo na produženo važenje garancije kupac treba da poseduje fiskalni račun kao dokaz kupovine proizvoda u periodu trajanja akcije kao i overen garantni list sa neoštećenom produktnom nalepnicom kako na proizvodu tako i na garantnom listu.


  NAPOMENA: Na fiskalnom računu mora biti jasno naveden model proizvoda za koji je račun izdat i  datum izdavanja računa kako bi kupac ostvario pravo na produženi period garancije. 


Back