Glavni meni
EnglishEnglish

Marketing  > News  > Nagrada Zavoda za intelektualnu svojinu kompaniji Alfa-Plam

 • Nagrada Zavoda za intelektualnu svojinu kompaniji Alfa-Plam

  22. 11. 2016.
  FOTO_WIPO_medal_2015ver02_31627.png
  22. 11. 2016.

  Kompanija Alfa-Plam dobila je nagradu na konkursu u organizaciji Svetske organizacije za intelektualnu svojinu u kategoriji zaštićenog industrijskog dizajna za proizvod Commo 21. U okviru rezultata konkursa objavljenih na sajtu Zavoda za intelektualnu svojinu RS navеdeno je sledeće:

  „Na osnovu odluke komisije pobednik u okviru kategorije za pravna lica za registrovani industrijski dizajn – nagrada WIPO IP Enterprise Trophy je firma Alfa-Plam a.d. iz Vranja za industrijski dizajn peći na pelet za etažno grejanje koja je na tržištu poznata pod komercijalnim nazivom Commo 21, a koja je zaštićena međunarodnim dizajnom br. DM082500 na teritorijama: Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Belgije, Danske, Estonije, Grčke, Holandije, Hrvatske, Italije, Luksemburga, Makedonije, Moldavije, Poljske, Republike Rumunije, Slovenije, Turske, Ukrajine, Francuske, Crne Gore, Španije i Švajcarske. Imajući u vidu da je pelet gorivo izrađeno od drvne mase koje ima visoku kalorijsku moć, da se lako koristi i da pri sagorevanju ostaje mala količina pepela, a pri tome spada u obnovljive izvore energije, nesumnjiv je značaj proizvodnje peći na pelet. Osim navedenog, tržište peleta u Srbiji je u ekspanziji, a Commo 21 je najprodavaniji proizvod kompanije Alfa-Plam a.d. u klasi peći na pelet za etažno grejanje u Srbiji. Peć se proizvodi već četvrtu godinu. Potražnja na tržištu je sve veća. Postoje velike mogućnosti za osvajanje novih i najzahtevnijih tržišta, samim tim i za otvaranje novih radnih mesta. Dragan Zafirović, autor dizajna, dobitnik je više priznanja za izuzetan doprinos u organizovanju proizvodnje i povećanju izvoza i dobiti. Na osnovu iznetog proizlazi da navedeni industrijski dizajn ispunjava sve kriterijume za dodelu nagrade, jer je za njega ostvarena zaštita u inostranstvu na teritorijama navedenih zemalja Evrope, zatim ima konkretnu praktičnu primenu i tržišni potencijal, a takođe doprinosi povećanju izvoza i poboljšanju kvaliteta života ".

Photos

Back