Glavni meni
SrpskiSrpski

Proizvodi  > Čvrsto gorivo  > Peći i kamini  > Vulkan

 • Vulkan_Beige_22326_91529.png
 • Vulkan_Braon_82909_95320.png
 • Vulkan_Crna_98355_29696.png
 • Vulkan_Crvena_44942_37953.png
 

Vulkan

 • power.png4 kW
 • dimension.png340 x 360 x 885 mm
 • ico_dimeter.png120 mm
 • volume.png67 m3
 • ico_area_38633.png 26 m2
 • weigth.png82/87 kg
 • degree.png84 / 85 %
-livena plotna
-ložište obloženo šamotnim pločama, koje akumuliraju toplotu i povećavaju temperaturu sagorevanja
-regulator primarnog vazduha na vratima pepeljare
-regulator sekundarnog vazduha na vratima ložišta
-dovod sekundarnog vazduha omogućava čišćenje stakla na vratima ložišta i čistije sagorevanje, odnosno dogorevanje prethodnih nepotpunih produkata sagorevanja
-specijalni ključ za otvaranje vrata ložišta
-visoki stepen iskorišćenja 85 %

Dokumenti

Preuzimanje kataloga Veličina datoteke Tip