Glavni meni
SrpskiSrpski

P: Šta podrazumeva redovno održavanje gasne instalacije kod gasnih štednjaka?

  • O: Povremeno je potrebno izvršiti proveru zaptivenosti priključka i priključnog creva. Ispitivanje zaptivenosti vršiti isključivo sapunicom. Ukoliko je potrebna zamena priključnog creva, koristiti samo atestirana. Za zaptivanje koristiti samo originalne zaptivače nabavljene u servisu. Zaptivači se mogu upotrebiti samo za jednokratno zaptivanje.
Nazad