Glavni meni
SrpskiSrpski

P : Koje su preporuke proizvođača za kuvanje i pečenje?

 • O : KUVANJE LETI
  Za vreme toplih dana štednjak na čvrsto gorivo  koristi se uglavnom za  kuvanje. Kod štednjaka sa dva položaja rešetke, kuvanje leti vršiti sa             gornjim položajem rešetke. Vrata pećnice se drže zatvorena. Najbolje je koristiti lonac sa jakim dnom i odgovarajućim, poklopcima.

       KUVANJE ZIMI
  Za vreme hladnijih dana  štednjak na čvrsto gorivo se koristi  uglavnom za zagrevanje prostorije. Da  bi se brže kuvalo, koristiti suvo drvo. Kod štednjaka sa  dva položaja rešetke, grejanje  i kuvanje zimi vršiti sa donjim položajem rešetke.Klapna za zagrevanje  mora biti zatvorena a regulator vazduha maksimalno  otvoren. Nakon  završetka sa kuvanjem treba regulator vazduha staviti na označeno mesto za nominalni kapacitet toplote.
        PEČENJE

  Za pečenje kolača i pečenje pečenja, potrebna je ravnomerno raspodeljena toplota. Da bi se  postigla ova ravnomernost  i  dovoljno visoka  temperatura , pećnica mora biti zatvorena zatvorenom klapnom za zagrevanje, zavisno od vrste  koja se peče, kako bi bila unapred zagrejana. Ukoliko je štednjak zagrejan na željenu  temperaturu,  stavite  ono što pečete u pećnicu.Ne dozvolite da se stvori veoma jak žar, već je potrebno stalno dodavati gorivo u malim količinama.Za pečenje pečenja potrebna Vam je značajno  viša temperatura  nego što je  slučaj kod pečenja kolača. Dakle vreme pripreme (  zagrevanje unapred ) je nešto duže i obavezno. 

   

Nazad