Glavni meni
SrpskiSrpski

P: Šta podešava kupac kod peći na pelet?

  • O: Kupac podešava željenu temperaturu prostorije u koju je postavljena peć, kao i željenu temperaturu vode u kotlu kod peći sa kotlom. Peć po dostizanju podešene temperature smanjuje snagu rada, a može se podesiti da se po postizanju podešene temperature ugasi, a kada temperatura dovoljno padne da se sama upali.
Nazad