Glavni meni
SrpskiSrpski

P: Da li se uvek mora koristiti isti tip peleta?

  • O: Ne mora. Mora se voditi računa pre svega o dimenzijama peleta. Sitan, raspadnut pelet ne koristiti. Potom, koristiti kvalitetan pelet, izrađen od bukve, jele, hrasta sa što manje vlage, pepela, i sa što manje minerala koji ne mogu da sagore već stvaraju šljaku i začepljenja na dnu ložišta. Spoljana površina peleta treba da bude svetla, glatka i bez pukotina.
Nazad